اتحادیه مشاورین املاک اراک

موقعیت

صفحه اصلی
اتحادیه مشاورین املاک اراک
گواهی عدم سازش (در داوری قراردادها) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۰

دانلود گواهی عدم سازش ( در داوری قراردادها )

دانلود گواهی عدم سازش ( در داوری قراردادها )

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
 
قابل توجه کلیه همکاران محترم PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۴۶

قابل توجه کلیه همکاران محترم

باسلام

نظر به اینکه دفاتر درآمد و هزینه می بایست جهت هرسال تهیه گردد بدینـوسیله به اطلاع می رساند

جهـت سال 1393 دفاتـر خود را تهیـه و از طریق اداره دارایی ثبت و پلمپ گـردد و درآمد و هـزینه هـای

سال 1393 خود را از ابتدای سال فوق در  دفاتر یاد شده ثبت نمائید و چنانچه جهـت سال 1392 قـادر

به تکمیـل و تنظیم دفاتـر درآمد و هزینه خود نمی باشید. گـروه حسابداران نوین پردازان به نمایندگی

خانم احمدی در اتحادیه آماده همکاری باشما عزیزان می باشند

 

محمود نوروزی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک اراک

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۴
 
گواهی سازش (در داوری قراردادها) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۶

دانلود گواهی سازش  (در داوری قراردادها)

دانلود (گواهی سازش در داوری قراردادها)

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹
 
مدارک لازم جهت درخواست گواهی امضای الکترونیکی(توکن) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
يكشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۸

مدارک لازم جهت درخواست گواهی امضای الکترونیکی (توکن)

مدارک لازم جهت درخواست گواهی امضای الکترونیکی (توکن)

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۷
 
تبصره 1و2 ماده 12 قانون نظام صنفی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
يكشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۴۸

 

اطلاعیه

قابل توجه کلیه متقاضیان پروانه کسب مشاور املاک در شهرستان اراک

سلامٌ علیکم

باتوجه به تلاشهای صورت گرفته توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه و پرسنل شاغل دراتحادیه صدور پروانه های کسـب به روز گردید، و مطـابق تبصره 1 ماده 12 قانون نظـام صنفی کلیـه تقاضـاهایی که مطـابق آئین نامه ضوابط داخلی این اتحـادیه به دبیرخانه اتحـادیه واصل گردد حداکثـر ظرف مدت 15 روز رسیدگی و اقدامات لازم درخصوص صدور پروانه کسب صورت خواهد پذیرفت. ضمنـا آندستـه از افـرادی که مـدارک آنها کامل بوده اما پاسـخ منـاسب از دبیرخانه این اتحادیه دریافت نکرده اند به شخص اینجانب در اتحادیه مراجعه نمایند.

بااحترام

محمود نوروزی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک اراک


جهت اطلاع متن کامل تبصره 1 و 2 از ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب مجلس محتـرم شورای اسلامی نیز در ذیل آمده است:

آئین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی در شهرها (موضوع تبصره 1 و 2 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور)

 

ماده 1: هرفردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره ، یاخرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 2 : اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

تبصره 1- اتحادیه مکلف است درچارچوب مقررات، نظر خودرا مبنی بررد یاقبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز بااحتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید ازآن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه راتکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیراین صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس ازدریافت تمام مدارک لازم وبا رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است ازتاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره2- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یااز صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیریط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۱۳
 
لیست مشاورین املاک مجاز PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۳

دانلود لیست افراد دارای پروانه کسب مجاز شهرستان اراک

دانلود لیست افراد دارای پروانه کسب مجاز شهرستان اراک

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۴
 
اعضای هیات مدیره اتحادیه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط پیام های اتحادیه   
پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۵۸

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۳۳
 

ورودپشتیبانی

اوقات شرعیتقویم فارسی

 
جمعه
۱۳۹۳
فروردين
۲۹
 

امار

اعضا : 204
محتوا : 85
بازدیدهای محتوا : 121748

ثبت پیشنهادپیشنهاد شما

ارتباط با اتحادیه

شیوه ارتباط با اتحادیه

شماره تلفن :

086-32269828

فاکس:

086-32262796

سامانه پیام کوتاه:

30007654321577

پست الکترونیک:

info@arakamlaak.ir

آدرس اتحادیه

اراک-خیابان قائم مقام- مقابل خیابان لعلی-  کوچه شهید تاج آبادی

کد پستی: 3814884831

 

آمار