مصوبات اولین جلسه در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان چاپ
نوشته شده توسط محمود نوروزی   
دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۹